therapie

en coaching

Ik maak gebruik van verschillende methoden, concepten, technieken en kijk wat meest passend is bij de situatie van de cliënt:

01. PSYCHOSYNTHESE

Psychosynthese is een therapie die je scheppende functie activeert. Het is een verfijnde, effectieve methode die de krachten en talenten van de mens activeert en stimuleert door die in de wereld te zetten. Dat is een zinvolle ontdekkingsreis naar de antwoorden die niet stereotype zijn, maar die bij iedere individuele persoon in het bijzonder passen. Psychosynthese leert ons om een synthese te maken van alle verschillende aspecten van ons psyché en menselijke dimensies, te weten het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele aspect daarin. Het is een mensbeeld waarin de psychologische functie van de wil centraal staat.

02. MINDFULNESS

Via mindfulness kunnen wij leren de momenten uit ons leven te ervaren zoals die zijn in plaats van ons door onze gedachten te laten meevoeren naar een ongewenste plek. Dat is een overbrugging van de doe-modus naar de zijn-modus. Dat houdt in dat we situaties open benaderen en oordelen loslaten. Het is een vorm van bewustzijn die ons leert dat onze gedachten voorbijgaande mentale gebeurtenissen zijn. Wij geven ons de ruimte om de dingen via ons lichaam en zintuigen te ervaren.

03. COACHING

Het woord coaching werd vroeger gebruikt bij het besturen van een koets. Ik neem samen met jou plaats op deze koets om je te helpen je te verplaatsen van waar je bent naar de plaats waar je wilt zijn. Dat is een vorm van persoonlijke begeleiding naar een gewenst doel.

04. MUZIEKTHERAPIE

Muziektaal wordt al door alle baby’s gesproken. ‘Do, do do, la, la, la’, zijn ritmische melodietjes die wij als baby al zongen. Muziek maakt gebruik van ritme, melodie, intonatie, tempo, dynamiek, harmonie en vorm. Mensen maken ook gebruik van deze elementen en zo kan muziek ons helpen om jezelf te herkennen en opnieuw te leren kennen. Zo kunnen wij het unieke deel in ons aanspreken en ons vrij maken van het gedeelte dat geconditioneerd is. Door naar muziek te luisteren of door actief te spelen, kunnen wij onze emoties herkennen en verwerken. Door ervaring en innerlijke beleving krijgen wij non-verbale kennis over onszelf. Dat is een impliciete kennis die wij allen kunnen voelen. Zo leren wij om gemakkelijker ons overbezette hoofd los te laten en meer contact te krijgen met ons lichaam en ons gevoel.

05. CREATIEVE THERAPIE – BEELDEND

Via schilderen, tekenen of boetseren ontdekken wij een andere wereld in onszelf. Een tekening is slechts een momentopname in het hier en nu. De informatie die tevoorschijn komt, is vaak onbewust en dat helpt ons om eventuele problemen onder ogen te zien. Wij zoeken naar de symbolen in de tekening die onze onverwerkte ervaringen of verdrongen emoties kunnen onthullen.

06. PARTNER – RELATIETHERAPIE

In relatietherapie die gebaseerd is op psychosynthese, kun je een duidelijker beeld van jezelf en je partner krijgen. Als wij als volwassenen autonoom zijn kunnen wij keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. Bij vrouwen verloop dit proces anders dan bij mannen. Hoewel er natuurlijk gevallen zijn waar hetzelfde gebeurd. Dit wordt bij mannen het ‘Peter Pan-syndroom’ en bij vrouwen het ‘Assepoestercomplex’ genoemd. Een beeld van het vrouw-zijn of man-zijn wordt ons in onze cultuur vanaf de eerste levensdagen ingeprent. In therapie kunnen wij nagaan of wij het ook eens zijn met deze inprent en of deze beelden datgene weerspiegelen wat we werkelijk willen, voelen en denken.

Onze persoonlijke ontwikkeling is al van kleins af aan mede bepaald door onze relaties met anderen. Vanuit het oogpunt van psychosynthese kunnen wij onze contacten met anderen en intieme relaties transparant maken zodat een ieder de diepere lagen van zichzelf en de ander kan zien.

De ene mogelijkheid is om bij jezelf te beginnen om vandaar uit bij de ander uit te komen, dat wil zeggen als ik groei en in harmonie ben met mezelf dan heeft dat een evident gevolg op mijn contacten met anderen. Het kan ook nodig zijn om de relatie vanuit de ander te bekijken. Zo kunnen wij veranderingen aanbrengen in hoe wij ons tot onze partner verhouden. De andere mogelijkheid begint bij de relatie en het onderlinge contact daarbinnen en niet bij het aparte individu. Wij worden ons binnen die mogelijkheid bewuster hoe een gelukkige of destructieve relatie ons leven kan beïnvloeden.

Er zijn hindernissen die aandacht vragen binnen een relatieproblematiek, namelijk: traumatische gebeurtenissen uit de kinderjaren, een zelfontwikkeld negatief zelfbeeld, het beeld dat twee mensen zich van elkaar vormen maar ook projectie en woede.

Als een relatie niet werkt, kan die in een crisis geraken. Het woord crisis wordt vaak als negatief gezien, maar kan vaak ervoor zorgen dat iemand zich meer zal gaan openstellen voor liefdevol gedrag.

De voornaamste technieken die ik in mijn therapievorm gebruik zijn:

• Het verwijderen van emotionele en mentale hindernissen
• Het ideaalmodel
• Reflexieve meditatie
• Visualisering van symbolen
• Partner dialoog

Hiermee kun je jezelf beter leren kennen om wie je werkelijk bent en zodoende ontdekken wat er onder het relationele conflict ligt verborgen. Dezelfde technieken kunnen gebruikt worden om andere gewenste houdingen op te roepen zoals blijheid, moed, vertrouwen en gelijkmoedigheid.

07. PSYCHODRAMA

Shakespeare zei dat “de hele wereld een schouwtoneel is met alle mensen als acteurs.” Psychodrama helpt ons om ons innerlijke theater te ontdekken en in plaats van er alleen over te praten, kunnen wij onze wensen en angsten naar buiten brengen via rollenspelen. Door het acteren, worden onze neigingen belichaamd, zijn wij in staat om dieper te kunnen voelen en een sterkere expressie van de innerlijke wil naar voren te brengen. In de interactie doet het lichaam mee en het geheel bevordert de zelfreflectie en het zelfbewustzijn. Deze methode kan overal in elke dimensie en fase van het leven toegepast worden.

08. VOICE DIALOGUE

Voice dialogue is een methode om de dialoog aan te gaan met onze innerlijke stemmen. Die behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Voice dialogue is een methode die als een training in zelfkennis en bewustzijnstransformatie kan worden gebruikt, maar ook een belangrijk therapeutisch instrument is. Sinds de theorieën van Gustav Jung weten we dat de invalshoek van de mens niet uit een ‘ik’ bestaat maar uit vele ‘ik-ken’ (delen, sub persoonlijkheden, archetypen, energiepatronen). In voice dialogue worden de verschillende ‘ik-ken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich met al hun energieën te manifesteren.

09. VISUALISATIE

Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld. Bij visualisaties wordt ervan uitgegaan dat onze verbeelding een grote invloed heeft op het fysieke, mentale en emotionele welbevinden. Met behulp van de visualisatietechnieken is het mogelijk om het onderbewustzijn te beïnvloeden en overtuigingen te veranderen.